Valionarvomitalli

Valionarvomitallit jaetaan vuoden 2024 aikana valioksi tulleille koirille, joiden valionarvo on Kennelliitossa vahvistettu.

1. Koiran omistaja/omistajat tai sijoituskoiran haltija on Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry:n jäsen vuoden alusta lähtien ja suorittanut jäsenmaksunsa jäsenyyden katkeamatta.

2. Koiran virallinen kotipaikka on Pohjois-Karjala vuoden alusta lähtien.

3. Koiran omistaja/omistajat tai sijoituskoiran haltija lähettää valionarvomitallianomuksen kirjallisesti annettuun päivämäärään mennessä Pohjois-Karjalan Seurakoirat ry:n tietoon yhdistyksen pyytämällä tavalla. Anomuksen voi tehdä ainoastaan PoKS ry:n lomakkeella.

4. Valionarvomitalleja ei luovuteta jälkikäteen edellisien vuosien valionarvoista.

5. Valionarvomitallit luovutetaan anojille Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry:n vuosikokouksessa.