Vuosikokous 27.3.2023

15.3.2023

Tervetuloa PoKS ry:n vuosikokoukseen maanantaina 27.3.2023 klo 18.00 alkaen. Kahvitarjoilu ja jäsenyyksien tarkastus alkavat kello 17.30.

Vuosikokous järjestetään PoKSin hallilla osoitteessa Kaislakatu 7, 80130 Joensuu. Kokouksen materiaali lähetetään jäsenistölle sähköpostilla viimeistään perjantaina 24.3.

Kokouksessa osallistumisoikeus on kaikilla, jotka ovat maksaneet vuoden 2022 jäsenmaksunsa.

Asialista

Aika 27.3.2023 klo 18.00

Paikka PoKSin koulutushallin kokoustila, Kaislakatu 7, Joensuu.

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi

Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet: Hallitus ehdottaa vuoden 2023 jäsenmaksuksi 30 €, perhejäsen 15 € ja liittymismaksuksi 15 € (Vuoden 2022 maksut: Varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 15 € ja liittymismaksu 15 €)

Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten (Satu Kovanen, Maiju Asikainen, Sari Vatanen (eronnut 12.8.22 ) ) tilalle (kausi kestää vuosikokoukseen 2025 asti)

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat (vuoden 2022 tilintarkastaja HTM Lauri Holopainen, varalla Matti Holopainen ja toiminnantarkastaja Leena Naumanen, varalla Sari Laukkanen)

Valitaan edustajat ja heidän varamiehensä kenneljärjestöihin

Mattoprojekti, uuden maton hankinta

Käsitellään mahdollisesti muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Kokouksen päättäminen